Kom kom! O-tekniske treningsøkter

Bruk mulighetene til å trene o-teknikk når det passer deg og gjør deg kjent i distriktet før Sørlandsgaloppen tar til i juli. Arrangørklubbene vil henge ut nye økter utover vår og sommer, så bare følg med for oppdateringer.

Larvik OK har nå en rekke gode o-tekniske økter ute i skogen til våryre o-løpere. Det er allerede mange gode grunner til å besøke Larvik på vårparten, her kommer enda fem grunner:

1.) Rømminga nord – momentløype på 5,5 km med 30 poster. Denne økta er stedvis meget krevende. Den inneholder både korridor, kompasstrening, skråli/downhill, diffuse områder, postplukk/bush-o og linje-o. Det henger skjermer på postene. Mange kan med fordel dele opp økta i 2 økter. Dette er nord for det sperrede terrenget til O-festivalen 2019.


2.) Rakke – Økta er en gaflet langdistanse, egentlig nattøkt. Her henger det 15 poster med bare reflekser på ei løype som er 6,7 km. Det er en god blanding av gode kartlesingsstrekk og løpestrekk. Gøy å løpe om flere deltar, og dere får ulike gaflinger.


3.) Øvre Ono – postplukkløype (A-nivå). Dette er første gang vi lager en løype på dette nye kartet. Vi har hengt ut 25 poster/småskjermer fordelt på 3,1 km. Økt er o-teknisk krevende med mye kurvelesing og generelt mange detaljer. En genial økt å ta før sesongen starter for å få flyten i karlesing og postarbeid. Parkering like syd for gården på Øvre Ono, der det går en skogsbilvei opp mot NV. Dette er nord for det sperrede terrenget til O-festivalen 2019.

4.) Brathagen – løypene fra nattløpet Vinter-Jukola 29.3. A-kort og A-lang henger fortsatt ute med merkebånd, selv om bukker og skjermer er tatt inn. A-lang er 4,9 km (25 poster) og A-kort er 2,9 km (17 poster). Dette er fine løyper i nytt o-terreng, løypene henger ute til påsken er ferdig.

5.) Aske – A-løypa fra MOT.TV-samlinga 1. april (ungdomssamling for Vestfold og Telemark) henger fortsatt ute som en fast økt til over påske. Det er store skjermer på postene. Løypa er 4,3 km med 21 poster. Fokus på kurvelesing, retning og «inni ringen».

Vi kommer til å ta inn mange av øktene rett etter påske, så benytt muligheten til gode økter i påsken!

Løpere fra andre klubber tar du kontakt med Per Olav Gulbrandsen, Larvik OK på per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no (eventuelt mobil – 41 300 777) for tilgang til kart.
Vi tar 30,- pr. kart, helst som kontant oppgjør ved avhenting av kart.

Reklamer