Treningsøkter

Arrangørklubbene har flere o-tekniske økter hengende ute, tilgjengelige fram til Sørlandsgaloppen og en tid etter det også. Her har du mulighet til å fylle ferietida før eller etter galoppen med orientering og å bli vant til terrenget her i Vestfold og Larvik.

Informasjon om øktene og bestilling finner du nedafor.

Hedrum OL

Hedrum OL har tre økter ute i skogen som alle merka med vanlige o-skjermer. Alle disse tre øktene blir hengende ute fram til høsten.

  1. Surte: Ei postplukkøkt på 3,7 km. Start fra Holttun forsamlingslokale.
  2. Holt: Kurveorientering på 3,1 km. Start oppe ved Surtevannet.
  3. Andersbonn: Momentløype på 6 km der en får bryne seg på forskjellige o-teknikker. Start på p-plassen ved Andersbonn.

Kart til disse øktene fås ved å kontakte Anders Kristian Holt (mobil 9508 0831 / epost and-kr-h@online.no). 30,- pr. kart.

Larvik OK

Larvik OK har to økter ute og det blir sannsynligvis et par til før galoppen, men akkurat nå henger det to økter ute som vil blir værende i skogen 24 timer i døgnet over sommeren.

  1. Tanum: Økta har fokus på kurvetrening og intensiv kartlesing i områder med mange detaljer. Den har også innslag av diffus myr, så dere får testet kunnskapene om litt av hvert. Selve løypa er 3,6 km, men blir nærmere 7 km med lang avstand til start og fra mål tilbake til klubbhuset. Utsnitt tanumøkta Legg den gjerne inn som en o-teknisk del av en god langtur. Det henger småskjermer på postene.

    Et godt tips er «å løpe med terrenget – ikke mot det», altså forsøk å navigere deg fram i dragene for å unngå å ta unødvendig høyde. Hele økta er vest for Tanumveien, på utsida av terrenget som skal benyttes under Sørlandsgaloppen.

  2. Dolvi: Dette er ei rein kurveøkt på 4,2 km med 13 poster. Den er ganske krevende med varierende kupering i løpet av løypa. Vi har hengt ut vanlige skjermer på postene. Noen av postdetaljene er myr, bekk og steiner. Disse detaljene er IKKE på kartet, så du må nok orientere nøyaktig med de kurvene du har til rådighet. På forespørsel kan vi trykke økten på vanlig kart.

    Hensikten med kurveøkta er å lære seg å lese og forstå kurvene. Lær deg triksene med å bruke kanter, topper og drag til å forenkle strekkene med de kurvene du har på kartet. Et tips er at i dette terrenget er det ofte finest på toppene og litt bushete i flate områder.

Kart til disse øktene fås ved å kontakte Per Olav Gulbrandsen (mobil 41 300 777 / epost per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no). 30,- pr. kart.