Resultater og premiering

Resultater

Premiering

  • 12 år og yngre, samt N-åpen: Alle får premie alle fire dagene. Ingen sammenlagtpremiering. Premiering umiddelbart etter at løperen er i mål.
  • 13 – 16 år, samt D/H17-20: De tre beste får premie de tre første dagene. Siste dagen er det 1/3 sammenlagtpremiering. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.
  • Øvrige A-klasser: Ingen får premie de tre første dagene. Siste dagen er det 1/8 sammenlagtpremiering. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.
  • AK-, B-, C- og N-klasser for 17 år og eldre: Ingen får premie de tre første dagene. Siste dagen får sammenlagtvinnerne premie. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.

Sammenlagtresultater

Sammenlagtresultater følger et tradisjonelt system i Sørlandsgaloppens, som betyr 1000 poeng til vinneren i alle klasser unntatt AK-, B-, C- og N-klasser der det gis 750 poeng til vinneren. De andre løperne i klassen blir fratrukket 1 poeng pr. påbegynte 3. sekund man er bak vinneren. Alle løp en deltar i teller i sammendraget.

For jaktstartklassene, altså D/H13-14, D/H15-16, D/H17-20 beregnes tidsdifferanser og en må delta i de tre første løpa for å telle i jaktstarten.

Leder- og poengtrøyer

For ungdomsklassene mellom 13 og 20 år, altså D/H13-14, D/H15-16, D/H17-20 er det et eget opplegg med leder- og poengtrøyer. Dette går i ramma av Sport8 Ungdomsgaloppen og er forklart her.