Premiering

  • 12 år og yngre, samt N-åpen: Alle får premie alle fire dagene. Ingen sammenlagtpremiering. Premiering umiddelbart etter at løperen er i mål.
  • 13 – 16 år, samt D/H17-20: De tre beste får premie de tre første dagene. Siste dagen er det 1/3 sammenlagtpremiering. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.
  • Øvrige A-klasser: Ingen får premie de tre første dagene. Siste dagen er det 1/8 sammenlagtpremiering. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.
  • AK-, B-, C- og N-klasser for 17 år og eldre: Ingen får premie de tre første dagene. Siste dagen får sammenlagtvinnerne premie. Premiering når alle løpere i klassen er i mål.