Klasser og løyper

Løypelengdene kan muligens bli justert noe, men det skal ikke være store avvik til de endelige løypelengdene som vil presenteres i PM og oppdateres her.

Klasser og løyper

Klasse Løype Nivå Løypelengder
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
H21- 1 A 3,0 7,5 4,0 6,0
H17-20, H35-, H40-, D21- 2 A 2,6 6,0 3,5 5,0
H45-, D17-20 3 A 2,4 5,5 3,3 4,5
H15-16 4 A 2,3 5,0 3,2 4,2
H50-, D35- 5 A 2,2 4,7 3,1 4,0
H55-, D40-, D45- 6 A 2,1 4,5 3,0 3,8
D15-16 7 A 2,0 4,2 3,0 3,8
H60-, D50- 8 A 2,0 4,0 2,7 3,5
H65-, H70-, D55-, D60- 9 A 1,8 3,6 2,5 3,0
D65-, D70-, D75-, D80-, H75-, H80- 10 A 1,6 3,0 2,2 2,6
H17-AK, A-åpen 11
Fristart
A 2,0 4,8 2,9 3,6
D17-AK, D45-AK, H45-AK 12
Fristart
A 1,7 3,4 2,6 3,1
H13-14, D13-14 13 B 1,9 3,3 2,4 2,9
H17-B, D17-B, H15-16B, D15-16B, B-åpen 14
Fristart
B 2,0 3,5 2,5 3,0
H17-C, D17-C, C-åpen 15
Fristart
C 1,5 3,0 2,2 2,7
H13-16C, D13-16C, H11-12, D11-12 16
Fristart
C 1,4 2,5 2,0 2,3
H13-16N, H17-N, D13-16N, D17-N 17
Fristart
N 1,5 2,5 2,0 2,3
H-10, D-10 18
Fristart
C/N 1,2 2,0 1,5 1,8
H10-12N, D10-12N, N-åpen 19
Fristart
N 1,0 1,5 1,2 1,3

Deltagere som ikke er medlem i en orienteringsklubb kan kun delta i åpne løyper og N-klasser.